คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 

กรณีนิติบุคคล

จดทะเบียนนิติบุคคล ประเภท บริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด 

กรณีบุคคลธรรมดา

- จดทะเบียนพาณิชย์ในนามบุลคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

- หากไม่จดทะเบียนพาณิชย์ ต้องมีหน้าร้าน สัญญาเช่า / ใบอนุญาตการประกอบกิจการ / เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของกิจการ อย่างใดอย่างหนึ่ง

สถานที่ประกอบการปัจจุบัน

ตั้งอยู่ในเขต กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ  นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี อยุธยา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สระบุรี 

 

Powered by MakeWebEasy.com