สินเชื่อธุรกิจบริการ

สินเชื่อธุรกิจบริการ

สินเชื่อเพื่อธุรกิจบริการ หมายถึง

สินเชื่อเพื่อธุรกิจประเภทให้บริการ เป็นธุรกิจที่มักจะแลกเปลี่ยนสินค้าที่ไม่เป็นตัวตน เป็นสินค้าที่ตอบความต้องการของลูกค้าทางด้านความพึงพอใจและความคาดหวังในบริการ เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบริการห้องพัก ธุรกิจเสริมความงาม ธุรกิจการพยาบาล ธุรกิจขนส่ง โลจิสติก ธุรกิจเกี่ยวกับสุขอนามัย ธุรกิจให้ความรู้ ธุรกิจสร้างความบันเทิง ธุรกิจสปามาสสาจ บริการสถานที่ออกกำลังกาย เป็นต้น

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อประเภทธุรกิจบริการ

- จดเป็น บจก.หรือ หจก.
- มีใบทะเบียนการค้า
- มีสัญญาเช่า สถานประกอบธุรกิจบริการ

มีเอกสารดังกล่าวอย่างน้อย 1 ประเภท

Powered by MakeWebEasy.com