สินเชื่อธุรกิจการค้ารายใหญ่

สินเชื่อธุรกิจการ ค้าปลีก ค้าส่ง ขนาดกลาง-ใหญ่

ให้บริการสินเชื่อธุรกิจ เงินทุนธุรกิจ สำหรับธุรกิจค้าสินค้าปลีก-ส่ง ขนาดกลางขึ้นไป (ไม่รับพิจารณาร้านค้าปลีกขนาดเล็ก) 

ธุรกิจการค้าส่ง (Wholesaler)  หมายถึง  ธุรกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ให้แก่ผู้ที่ซื้อเพื่อไปจำหน่ายต่อให้กับผู้อุปโภค บริโภค รายย่อย หรือเพื่อใช้ในธุรกิจผู้ค้าส่ง  ผู้ค้า จะต้องมีทำเลที่ตั้ง สำหรับจัดวางสินค้า หรือคลัง/โกดังสินค้าไว้สำหรับจัดเก็บเป็นสต๊อคสินค้า และไม่ได้เน้นจำหน่ายกับผู้บริโภคคนสุดท้าย  ร้านค้าจะมีขนาดใหญ่กว่าการค้าปลีกทั่วไป

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  • จดเป็น บจก. หจก.
  • มีใบทะเบียนการค้า
  • มีสัญญาเช่า สถานประกอบการค้า หรือ โกดังสินค้า

มีเอกสารดังกล่าวอย่างน้อย 1 ประเภท เป็นชื่อของผู้ขอสินเชื่อ จึงจะสามารถยื่นขอสินเชื่อได้

Powered by MakeWebEasy.com