สินเชื่อธุรกิจร้านอาหาร

สินเชื่อสำหรับธุรกิจประเภทร้านอาหาร

สินเชื่อสำหรับธุรกิจประเภทร้านอาหาร รวมถึง ร้านกาแฟ ร้านขนม คาเฟ่ คลับ บาร์ ลักษณะมีการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่ม ร้านขนาดเล็ก กลาง ถึงขนาดใหญ่ ลักษณะร้านจะต้องอาคารหรือเป็นสถานที่ที่สร้างแบบคงทนถาวร ไม่สามารถเคลื่อนย้ายโดยง่าย มีพื้นที่สำหรับให้นั่งรับประทาน บริเวณร้าน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อประเภทร้านอาหาร

 จดเป็น บจก. หรือ หจก.
 มีใบทะเบียนการค้า
 มีสัญญาเช่า สถานประกอบการร้านอาหาร

มีเอกสารดังกล่าวอย่างน้อย 1 ประเภท 

 

Powered by MakeWebEasy.com