สินเชื่อธุรกิจรีไซเคิล

สินเชื่อธุรกิจรีไซเคิล Recycle
ธุรกิจรีไซเคิล คือ ธุรกิจที่เก็บรวบรวมวัสดุทั้งชิ้นส่วนโลหะ และ อโลหะที่ผ่านการใช้งานแล้ว และไม่เป็นอันตราย เช่น กระดาษ พลาสติก ขยะจากตามบ้านเรือน ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น นำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อขายส่งโดยไม่มีกระบวนการเปลี่ยนรูป และแบบแปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อประเภทธุรกิจรีไซเคิล

  • จดเป็น บจก. หจก.
  • มีใบทะเบียนการค้า
  • มีสัญญาเช่า สถานประกอบการค้า หรือ โกดัง

มีเอกสารดังกล่าวอย่างน้อย 1 ประเภท เป็นชื่อของผู้ขอสินเชื่อ จึงจะสามารถยื่นขอสินเชื่อได้

Powered by MakeWebEasy.com